Menu

Door uw gift of nalatenschap blijft:
Nieuwe muziek op het hoogste niveau uitgevoerd.
Nieuwe muziek gecomponeerd.
Creatie van vernieuwende projecten, ook via digitale wegen.
Talentontwikkeling toegankelijk voor nieuwe makers.

Het New European Ensemble als goed doel
Het New European Ensemble is afhankelijk van private financiering om het bestaan en positie voor de toekomst te verzekeren. U kunt hierbij helpen met een gift (ook wel schenking genoemd) of (een deel) van uw nalatenschap aan het New European Ensemble. Met uw bijdrage levert u een extra en blijvende stimulans aan de waarde die het New European Ensemble heeft voor de muziekcultuur in Nederland en daarbuiten.

Uw wensen
Bij het doen van een gift of het nadenken over uw nalatenschap kunt u zelf bepalen wat er met uw geld gebeurt. Het is mooi om gedurende uw leven mee te kunnen genieten van een maatschappelijk en cultureel goed doel dat direct voordeel heeft van uw gift, maar het is ook een fijn idee om te weten dat na uw overlijden uw nalatenschap door blijft klinken. Als u voor uw nalatenschap specifieke wensen heeft, is het echter wel noodzakelijk daarover iets op te laten nemen in een testament. Het New European Ensemble denkt graag met u mee over de diverse mogelijkheden die u hierbij heeft en uw persoonlijke wensen op kortere of langere termijn te realiseren.

Fiscale mogelijkheden
Het New European Ensemble is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt door de Belastingdienst gerekend tot de Culturele Instellingen. Dit betekent allereerst dat uw gift of nalatenschap is vrijgesteld van erf- en schenkbelasting, waardoor het New European Ensemble volledig en onbelast voordeel heeft van het door u geschonken of nagelaten bedrag.

Omdat het New European Ensemble van de Belastingdienst de status Culturele ANBI heeft gekregen, mag u zelf in uw aangifte inkomstenbelasting onder bepaalde voorwaarden het bedrag van de aftrekpost voor uw gift aan het New European Ensemble met 25% verhogen. Ook kunt u overwegen het New European Ensemble gedurende minimaal 5 jaar een periodieke gift te doen, waardoor uw aftrekpost niet wordt begrensd door een drempelbedrag en een maximumaftrek, maar wel wordt verhoogd met de 25% extra aftrek.

U vindt meer informatie over de fiscale mogelijkheden en voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Contact
Als u meer wilt weten over de genoemde mogelijkheden of kennis wilt maken met de mensen achter het New European Ensemble kunt u contact opnemen met Onno Ephraim:

Onno Ephraim
Onno@neweuropeanensemble.com
tel.: 06-28 27 67 40